Kedves Érdeklődő!

Köszöntöm iskolánk honlapján.
Bízom benne, hogy minden információt megtalál
az oldal böngészése közben.

 

Engedje meg, hogy bemutassam
a több mint 160 éves iskolánkat.

 

 

 

Az intézményben háromféle szakmai feladatellátás zajlik: gimnázium, kollégium és zeneiskola. A három terület egymást erősíti.

A gimnázium 240 körüli tanulólétszámának közel 30 %-át adják a sümegiek, rajtuk kívül jelenleg 50 településről érkeznek hozzánk a fiatalok. A 45 férőhelyes kollégiumba egyre többen, még a megyén túlról is költöznek be diákok.  Kb. 100 zeneiskolás tanulónk van.  A járás területén egyedüli középfokú iskolaként, kollégiumként és zeneiskolaként fontos nevelési és oktatási szerepet töltünk be a térségben.

Iskolánk egyik erőssége, hogy családias légkörben, nagy odafigyeléssel, nyugodt körülményeket biztosítva neveljük tanítványainkat. A szülők számára különösen fontos, hogy biztonságban tudhatják nálunk gyermekeiket. Gimnáziumunk szakmai munkájával országos 4. helyezést ért el hozzáadott érték tekintetében (2013.), a zeneiskola pedig kiérdemelte a „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet (2007).

 

A gimnáziumban évfolyamonként két osztály tanul. Az 5 éves képzésben a nyelvi előkészítő évfolyamon a választott első idegen nyelvet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában tanulják a diákok jól felkészült, tapasztalt kollégáktól, gyakorló nyelvvizsgáztató tanárainktól, anyanyelvi segítőktől. A tanórákon túl külföldi tanulmányúton, nemzetközi programokban vehetnek részt. A magas színvonalú idegen nyelv-ismeret, nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges lesz a továbbtanulásukhoz és előnyt jelent a munkába állásnál is.

A 4 éves képzési idejű osztályba jelentkezők vagy normál gimnáziumi képzésben vehetnek részt, vagy magasabb óraszámban tanulhatják az informatikát (előrehozott középszintű informatika érettségi vizsga, majd emelt szintű informatikai ismeretek (pl. programozás, robotprogramozás).

Személyre szabottan segítjük a közép- és emeltszintű érettségikre való felkészülést. Utolsó két évfolyamon tanulóink saját érdeklődési körüknek megfelelően, továbbtanulásuk iránya szerint választhatnak a fakultációs foglalkozások közül. /Sümeg adottságait tekintve iskolánkban már hagyományosnak nevezhető az Utazás és turizmus fakultáció, amelyből érettségi vizsgát is tehetek diákjaink. A képzés elvégzéséről központi oklevelet kapnak. Az idegenforgalmi ismeretek megszerzése hasznos az ilyen területen tovább tanulók számára. /

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink használható nyelvtudást szerezzenek. Mindezt nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokkal, helyben szervezett ingyenes próba-nyelvvizsgákkal, szakaszvizsgákkal igyekszünk erősíteni. Idegen nyelvi kínálatunkat színesítik a spanyol és az orosz szakkörök.

Idegen nyelvi segítőinknek köszönhetően idegen nyelvi könyvtárral rendelkezünk. Emellett E-Twinning projektekben veszünk részt külföldi diákokkal együttműködve, pl. a lengyelországi Pyzdry-ben lévő partneriskolánkkal közösen. Lehetőség szerint 3 évente külföldi tanulmányutat szervezünk Angliába. Az AIESEC keretében külföldi egyetemistákat fogadtunk Egyiptomból, Brazíliából, Grúziából.  Évente szervezett ausztriai sítáborozásban vehetnek részt diákjaink.

Iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet, ami mutatja, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a természetvédelemre. Környezetünk megóvására nevelünk, felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, az energiatakarékosságra, és mindezt a gyakorlatban is lehetővé tesszük. A tavaszi ökohéten előadásokat, vetélkedőket szervezünk, és hagyományként minden évben fát, cserjét ültetnek a 9. évfolyamosok az iskola udvarán. Az utóbbi években természetvédelmi témában több megyei, illetve országos versenyen értek el  dobogós helyezést diákjaink.

Két informatikatermünk mellett digitális táblákkal felszerelt tantermek, internethozzáférés, elektronikus napló szolgálja a modern oktatást, segíti a tanárok, szülők és diákok kommunikációját.

Tornatermünk és az iskolai sportpálya délelőtt, délután rendelkezésre áll, hogy a megnövekedett igényeket kiszolgálja. A heti 5 testnevelés óra, az iskolai bajnokságok, tömegsport, testnevelés érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások megtöltik a sportolásra alkalmas helyeket.

A gimnázium épületében az önkormányzat közreműködésével orvosi szoba került kialakításra, így helyben és rendszeresen fogadhatja a tanulókat az iskolai védőnő. Őt nemcsak egészségügyi gondok miatt keresik fel a gyerekek a tanórák közti szünetekben, hanem bátran fordulhatnak hozzá tanácsért egyéb problémákkal is. Hasonlóan bizalommal kérhetnek segítséget szociális segítőinktől, illetve iskolarendőrünktől, aki hetente egy napon tartózkodik a gimnáziumban.

Az iskolában folyó munkát lelkesen segíti a Szülői Szervezet és az Öregdiákok Baráti Köre. Az alapítványainktól kapott anyagi hozzájárulást az eszközpark fejlesztésére, programjaink színesítésére, hátrányos helyzetű tanulóink támogatására fordítjuk. Emellett a Sümegi Önkormányzat anyagi támogatásával szociális ösztöndíjban részesítjük rászoruló 9. évfolyamos diákjainkat.

Büszkék vagyunk a Kisfaludyban végzett gimnazistákra, akik közt említhetjük – a teljesség igénye nélkül – dr. Csom Gyula és dr. István Lajos Széchenyi-díjas professzorokat, Miller Lajost, a világhírű operaénekest, Zoób Katit, a világszerte ismert divattervezőt, Simon István költőt, Végvári Lajos művészettörténészt, vagy sok más nagynevű tudós professzort, egyetemi tanárt, mérnököt, orvost, írót, költőt, festőt, újságírót, ügyes kezű szakembert. Itt érettségizett városunk számos megbecsült polgára. Ugyanígy büszkék vagyunk jelenkori tehetséges tanítványainkra, akik között akad világbajnok sportoló, többkötetes regényíró, rajztehetség, profi fotós,  vannak megyei dobogós helyezésű szavalók, jó hangú énekesek, díjazott környezetvédők, nyelvzsenik több nyelvvizsgával, jó táncosok,  ifjú polgárőr, és még hosszú a sora azoknak a területeknek, ahol kiemelkedően teljesítenek diákjaink. Nekik és tanáraiknak köszönhetően szép eredményeket mondhat magáénak a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium.

 

 

Zeneiskolánk 30 éves. Csabrendeken külön telephelyet nyitottunk, hogy a legkisebbeknek ne kelljen utazniuk. Konstruktív az együttműködésünk Sümeg és a környező települések óvodáival, általános iskoláival. Nagy hangsúlyt fektetünk a beiskolázásra, évente több hangszeres bemutatóval, hangversennyel készülünk.

Rangos versenyeket szervezünk, pl.  az Oktatási Hivatal által kiírt Országos Verseny „A Továbbképző Évfolyamokra Járó Tanulók Számára Oltai Adrienne Emlékére” Területi válogatóját és a Veszprém Megyei és Regionális Zeneiskolások Szolfézsversenyét. Minden második esztendőben Sümegen kerül megrendezésre az Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogatója Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye bevonásával.

A Zenei Világnap alkalmából kivisszük a komoly zenét az utcára. A szabadtéri hangversenyek azt a célt szolgálják, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg zeneiskolánkat, az itt folyó szakmai munkát, és közben formáljuk is a közönség zenei ízlését. A város lakói pozitívan fogadták ezeket a kezdeményezéseket.

 

Szeidlné Lakos Éva
intézményvezető