Kedves Érdeklődő!

Köszöntöm iskolánk honlapján.

Bízom benne, hogy minden információt megtalál

az oldal böngészése közben.

Amennyiben kérdése maradt,

keressen bennünket a megadott elérhetőségeken.

 

Engedje meg, hogy röviden bemutassam 160 éves iskolánk jelenét.

Az intézményben háromféle szakmai feladatellátás zajlik: gimnázium, kollégium és zeneiskola. A három terület egymást erősíti.

A gimnázium tanulólétszámának kb. 30 %-át adják a sümegiek, rajtuk kívül jelenleg 50 településről érkeznek hozzánk a fiatalok.A 40 férőhelyes kollégiumba megyén túlról is költöznek be diákok.  A zeneiskolába évente kb. 120-140 tanuló jár.  A járás területén egyedüli középfokú iskolaként, kollégiumként és zeneiskolaként fontos nevelési és oktatási szerepet töltünk be a térségben.

 

Iskolánk egyik erőssége, hogy családias légkörben, nagy odafigyeléssel, nyugodt körülményeket biztosítva neveljük tanítványainkat. A szülők számára különösen fontos, hogy biztonságban tudhatják nálunk gyermekeiket. Gimnáziumunk 2013-ban szakmai munkájával országos 4. helyezést ért el hozzáadott érték tekintetében.2007-ben a zeneiskola magkapta a „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet.

 

A gimnáziumban évfolyamonként két osztály tanul. Az egyiket megelőzi egy nyelvi előkészítő év, így képzésük 5 tanévet vesz igénybe. Ezen a bizonyos nyelvi előkészítő évfolyamon a választott első idegen nyelvet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában tanulják a diákok jól felkészült, tapasztalt kollégáktól, gyakorló nyelvvizsgáztató tanárainktól, anyanyelvi segítőktől. A tanórákon túl külföldi tanulmányúton, nemzetközi programokban vehetnek részt. A magas színvonalú idegen nyelv-ismeret, nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges lesz a továbbtanulásukhoz és előnyt jelent a munkába állásnál is.

A 4 éves képzési idejű osztályba jelentkezők kétféle lehetőség közül választhatnak. Aki szeretné, magasabb óraszámban tanulhatja az informatikát,ami lehetővé teszi, hogy 2-3 év után előrehozott középszintű informatika érettségi vizsgát tegyen, majd ezt követően emelt szintű informatikai ismereteket (pl. programozást, robotprogramozást) tanuljon. A normál gimnáziumi képzésünk célja pedig az érettségire való felkészülés, majd a sikeres továbbtanulás, illetve szakmaválasztás.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink használható nyelvtudást szerezzenek. Mindezt nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokkal, helyben szervezett ingyenes próba-nyelvvizsgákkal, szakaszvizsgákkal igyekszünk erősíteni. Idegen nyelvi kínálatunkat színesítik a spanyol és az orosz szakkörök.

Idegen nyelvi segítőink: Priscilla Horváth (angol nyelv) és Herbert Schaele (német nyelv). Nekik köszönhetjük többek között idegen nyelvi könyvtárunkat. Együttműködésük nagyban színesíti a tanórákat, miközben érdekes országismereti információkhoz jutnak tanulóink. Emellett E-Twinning projektekben veszünk részt külföldi diákokkal együttműködve. 2-3 évente külföldi tanulmányutat szervezünk Angliába. Eddig két alkalommal fogadtunk 6-6 hétre külföldi egyetemistákat Egyiptomból és Brazíliából az AIESEC program keretében. 2017-től felelevenítettük az ausztriai sítáborozás hagyományát.

Utolsó két évfolyamon tanulóink saját érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő foglalkozások közül, különböző tantárgyakból, továbbtanulásuk iránya szerint. Ezek az úgynevezett fakultációk jelentős segítséget adnak a speciális tudás megszerzéséhez.Sümeg adottságait tekintve iskolánkban már hagyományosnak nevezhető az Utazás és turizmus fakultáció, amelyből érettségi vizsgát is tehetek diákjaink. A képzés elvégzéséről központi oklevelet kapnak. Az idegenforgalmi ismeretek megszerzése hasznos az ilyen területen tovább tanulók számára.

Iskolánk 2016-ban elnyerte az Ökoiskolacímet. Nagy hangsúlyt fektetünk a természetvédelemre. Környezetünk megóvására nevelünk, felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, az energiatakarékosságra, és mindezt a gyakorlatban is lehetővé tesszük. A tavasziökohéten előadásokat, vetélkedőket szervezünk, és hagyományként minden évben fát, cserjét ültetnek a 9. évfolyamosok az iskola udvarán. Az utóbbi években természetvédelmi témában több megyei, illetve országos versenyen értek el  dobogós helyezést diákjaink.

Két informatikatermünk mellett digitális táblákkal felszerelt tantermek, internethozzáférés, elektronikus napló szolgálja a modern oktatást, segíti a tanárok, szülők és diákok kommunikációját.

Tornatermünk és az iskolai sportpálya délelőtt, délután rendelkezésre áll, hogy a megnövekedett igényeket kiszolgálja. A heti 5 testnevelés óra, az iskolai bajnokságok, tömegsport, érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások megtöltik a sportolásra alkalmas helyeket. Nagyon várjuk az épülő városi tanuszoda és sportcsarnok használatba vételét.

A gimnázium épületében az önkormányzat közreműködésével orvosi szoba került kialakításra, így helyben és rendszeresen fogadhatja a tanulókat az iskolai védőnő. Őt nemcsak egészségügyi gondok miatt keresik fel a gyerekek a tanórák közti szünetekben, hanem bátran fordulhatnak hozzá tanácsért egyéb problémákkal is. Hasonlóan bizalommal kérhetnek segítséget iskolarendőrünktől, aki hetente egy napon tartózkodik a gimnáziumban.

Az iskolában folyó munkát lelkesen segíti a Szülői Szervezet és az Öregdiákok Baráti Köre. Az alapítványainktól kapott anyagi hozzájárulást az eszközpark fejlesztésére, programjaink színesítésére, hátrányos helyzetű tanulóink támogatására fordítjuk.Emellett a Sümegi Önkormányzat anyagi támogatásával szociális ösztöndíjban részesítjük rászoruló 9. évfolyamos diákjainkat.

Büszkék vagyunk a Kisfaludyban végzett gimnazistákra, akik közt említhetjük – a teljesség igénye nélkül – Simon István költőt, dr. Csom Gyula és dr. István Lajos Széchenyi-díjas professzorokat, Miller Lajost, a világhírű operaénekest, Zoób Katit, a világszerte ismert divattervezőt, Végvári Lajos művészettörténészt, vagy sok más nagynevű tudós professzort, egyetemi tanárt, mérnököt, orvost, írót, költőt, festőt, újságírót, ügyes kezű szakembert. Itt érettségizett bárosunk számos megbecsült polgára.

Ugyanígy büszkék vagyunk jelenlegi tehetséges tanítványainkra, akik között van világbajnok sportoló, többkötetes regényíró, díjazott rajzoló, vannak megyei dobogós helyezésű szavalók, jó hangú énekesek díjazott környezetvédők, vannak nyelvzsenik több nyelvvizsgával, jó táncosok, van ifjú polgárőr, és még hosszú a sora azoknak a területeknek, ahol kiemelkedően teljesítenek diákjaink. Nekik és tanáraiknak köszönhetően szép eredményeket mondhat magáénak a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium.

Zeneiskolánk 2015-ben volt 25 éves. Az évfordulót koncertsorozattal és egy kis kiadvány megjelentetésével ünnepeltük meg. 2016 szeptemberétől Csabrendeken új telephelyet nyitottunk, hogy a legkisebbeknek ne kelljen utazniuk. Konstruktív az együttműködésünk Sümeg és a környező települések óvodáival, általános iskoláival.Nagy hangsúlyt fektetünk a beiskolázásra, évente több hangszeres bemutatóval, hangversennyel készülünk.

Rangos versenyeket szervezünk, pl.  az Oktatási Hivatal által kiírt IX. Országos Verseny „A Továbbképző Évfolyamokra Járó Tanulók Számára OltaiAdrienne Emlékére” Területi válogatóját és a VI. Veszprém Megyei és Regionális Zeneiskolások Szolfézsversenyét. Minden második esztendőbenSümegen kerül megrendezésre az Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogatója Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye bevonásával.

A Zenei Világnap alkalmából kivittük a komoly zenét az utcára, három különböző helyszínen tartottuk koncertet a városban. 2017. május végén a Hét Vezér téren adtunk szabadtéri hangversenyt. Mindez azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg zeneiskolánkat, az itt folyó szakmai munkát, és közben formáljuk a közönség zenei ízlését. A város lakói pozitívan fogadták ezeket a kezdeményezéseket.

                                                                                                    Szeidlné Lakos Éva intézményvezető