Programok

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
Kollégiumi munkaterv
2019/2020- as  tanév

 

Személyi feltételek:
Kollégiumi nevelők: Vitai Péter (munkaközösség-vezető), Soós Eszter, Bácskay László.

Helyzetelemzés:
A 2019-2020. tanévet 45 beiratkozott tanulóval kezdjük meg, köztük 21 fiú és 24 lány.

A kollégium a Pedagógiai Programjában kitűzött célokat és feladatokat a tanév során a gyerekek igényeihez igazodva, a kollégium nevelőtanárainak, a gimnázium pedagógusainak, valamint külső szakembereknek a segítségével kívánja megvalósítani.

Nevelőmunkánk fő célja, hogy tanulóink a kollégiumban kellemes, otthonos környezetben tanulhassanak, szórakozhassanak és pihenhessenek.

Törekszünk arra, hogy a kollégisták személyiségét észrevétlenül pozitívan formáljuk, fejlesszük. Az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékeket elmélyítsük, kötelességtudatukat növeljük, a munka és a tudás megbecsülésére neveljünk.

A kollégiumi élet során sajátos, egyéni nevelési módszerekkel érjük el, motiváljuk tanulóinkat, hogy aktívan vegyenek részt a kollégium életében.

Igyekszünk elérni, hogy a tanulók rendszeresen tanuljanak.

Feladatunk, hogy

– tanulóinkat humánus, biztonságos, szeretetteljes légkörben neveljük,

– személyiségüket fejlesszük, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően tehetségüket kibontakoztassuk,

– iskolai tanulmányaikat segítsük,

– önképzési, sportolási, művelődési lehetőségüket biztosítsuk,

– öntevékenységüket, együttműködési készségeiket, önállóságukat és felelősségtudatukat fejlesszük.

Fontos, hogy valamennyi kollégista érezze, hogy nevelőik nyitottak irántuk, és a diákok személyes problémáik megoldásában segítséget várhatnak tőlük. Fontosnak tartjuk, hogy a nevelők az intim beszélgetések során tudomásukra jutott titkot vagy titkokat diszkréten kezeljék.

Nevelőtanáraink napi kapcsolatot alakítanak ki a tanulók osztályfőnökeivel, hogy közösen azonos módon tudjuk alakítani, nevelni a tanulók személyiségét.

Első hetek feladata: az ismerkedés, ki, hol, milyen szinten tart a közösségi együttélés szabályainak ismeretében. Különös figyelmet fordítunk a kilencedik évfolyamos tanulóinkra. Minden nevelőtanár igyekszik megismerni a csoport otthoni, családi helyzetét is. A tanulók megismerésekor „felmérjük” tanulási képességeiket is, hogy minél előbb segíteni tudjunk azoknak, akiknek hiányosságaik vannak az önálló tanulásban.

A helyzetfelmérések után csoportfoglalkozásokon, illetve egyéni beszélgetésekkel próbáljuk kialakítani a kollégiumi tanulás, illetve a kollégiumi élet jó és egyre jobb feltételeit.

A kollégium éves munkaterve a következőképpen alakul:

Szeptember 1. Beköltözés, házirend ismertetése

Szeptember:

 • Év eleji szervezési feladatok, a DÖK kollégiumi képviselőjének kijelölése
 • Ismerkedési délután (szeptember 3.)
 • Faliújság szerkesztése (szeptember 4-11.)
 • Szobák dekorálása (szeptember 4-11.)
 • Napi időbeosztás, napirend (szeptember 5.)
 • Tanulói képességfelmérés, tanulópárok kialakítása (szeptember 5-22.)
 • Tematikus foglalkozások (szeptember 12, 19, 26.)

Október:

 • Nemzeti ünnepeink (október 3.)
 • Jeles napok: Az aradi vértanúkra emlékezünk (október 3.)
 • Mentálhigiénés előadás – előadó: Illés Ibolya iskolai védőnő (október 15.)
 • Halloween parti (október 24.)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (október 10, 17.)

 

November:

 • Őszi túra (november 6. – időjárásfüggő))
 • Nyelvi hét (november)
 • Nyílt nap (november)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Kreatív foglalkozás (november 28.)
 • Tematikus foglalkozások (november 7, 14, 21.)

 

December:

 • Készülődés az ünnepekre, a kollégium díszítése
 • Mikulás ünnepség (december 5.)
 • Kollégiumfestés (december második hete)
 • A Mikulásgyárnak szánt ajándékok összegyűjtése és postára adása (december 1 – 13.)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (december 12.)
 • Karácsonyi ünnepség (december 19.)

 

Január:

 • Vallási ünnepek, szokások (január 6.)
 • Szabadidős programok – korcsolyázás, kollégium festés (január második fele.)
 • Jeles ünnepek: A magyar kultúra napja (január 21.)
 • A félévi eredmények értékelése, célkitűzések a második félévre
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (január 9, 16, 23, 30.)

 

Február:

 • Önismereti előadás (előadó: Somogyi Erika pszichológus) (február harmadik hete)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (február 6, 13, 20, 27.)

 

Március:

 • Jeles napok: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk (március 13.)
 • A víz világnapja: vetélkedő (március 20.)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (március 5, 19, 26.)

 

Április:

 • Kollégium dekorációja (április első hete)
 • A föld napja – tavaszi túra
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (április 2, 9, 16, 23.)

 

Május:

 • Kiállítás látogatása (helyszín és időpont egyeztetés alatt)
 • Jeles napok – Anyák napja
 • Szabadidős programok – sportvetélkedő (május 7.)
 • Túra (május 20.)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (május 14, 21, 28.)

 

Június:

 • Környezetvédelmi világnap – vetélkedő (június 9.)
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások (június 4, 11.)
 • Éves munka értékelése

 

Sümeg, 2019. augusztus 26.

 

Vitai Péter

kollégiumi munkacsoport – vezető