Adója 1%-ával kérjük támogassa iskolánkat, alapítványainkon keresztül.

2018-2019. tanév főbb eseményei

2018.08.30.   
Gólyatábor

2018.09.03.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2018. 09. 19. 17 óra
Szülői értekezlet

2018. 09. 19. 18 óra
Szülői szervezeti ülés

Őszi szünet:
2018. október 29-től 2018. november 2-ig.

2018. 11. 28.
I. Nyílt nap

2018.11.28.   17.00
Fogadóóra

2018. 12. 05.
II. Nyílt nap

2018. 12. 14. 17 óra
Szalagavató

Téli szünet:
2018. december 24-től 2019. január 2-ig

2019. 02. 04. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2019. 02. 05. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2019. 02. 06. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

2019.04.03.  17.00
Fogadóóra

Tavaszi szünet:
2019. április 18-tól 2019. április 23-ig

2019. 05. 03. 10 óra
Ballagás

2019.05.06.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2019.06.14.
Utolsó tanítási nap

2019. 06. 14. 10 óra
Tanévzáró ünnepség

2019.06.17.
Szóbeli érettségik kezdete

Iskolai könyvtár

Iskolai könyvtár

  1. Küldetésnyilatkozat

    Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi Albert)
  2. Az iskolai könyvtár feladata, működési rendje

Az iskolai könyvtár a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola szerves része. Tudás és forrásközpont, amely segíti a 4 és 5 osztályos gimnáziumi képzést és a Zeneiskola munkáját is. Tanulóinkat érettségi vizsgára és egyetemi tanulmányok megkezdésére készítjük fel évfolyamonként 2 osztályban. A gyűjtemény szakszerű, folyamatos fejlesztését biztosítani kell: a tanítás és tanulás folyamatának segítését, a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását, amit könyvtár-pedagógiai programunk legfontosabb feladatának tekintünk. A könyvtár-pedagógia az iskola Pedagógiai Programjában és tevékenységében három területen jelenik meg:

  • a tehetséggondozásban, könyvtári rendezvényeken, versenyekre felkészítésben, szakkörben,
  • a könyvtár-pedagógia eszközeivel és módszereivel tartott szaktárgyi órákon, amely órákat szaktanárok tartják, szükség szerint kérik a könyvtáros tanár előkészítő segítségét,
  • a könyvtárhasználati órákon, amelyeket a könyvtáros tanár tart meg.

Dokumentumaink száma 2017. október 6-án 24659 db volt.

3. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

a) A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata
b) A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
c) Tájékoztató szolgálat – olvasószolgálat
d) Önálló ismeretszerzésre, olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés formái: könyv- és könyvtárhasználati órák, szakórák szervezése, tanulmányi versenyekre való felkészítés segítése, könyvklub.
e) Dokumentumok másolása, új ismerethordozók összeállítása (műsor összeállítás)
f) Számítógépes informatikai szolgáltatások: információközvetítés, számítógépes adatbázis létrehozása (Szirén – folyamatban), Interneten keresztül elérhető országos és világméretű katalógusokhoz való hozzáférés biztosítása, dokumentumokhoz való hozzájutás segítése.

A beiratkozott olvasók nyilvántartása füzetben történik. A könyvtárból bármely dokumentumot a könyvtáros tanár tudtával lehet csak kivinni! A kölcsönzési határidő: 3 hét.

  1. A könyvtár   nyitva tartása:

              Délelőtt:                               Délután:

Hétfő:        8.00 – 12.00-ig            13.00 – 14.00-ig

Kedd:        8.00 – 12.00-ig            13.00 – 14.00-ig

Szerda:      8.00 – 12.00-ig            13.00 – 14.00-ig

Csütörtök: 8.00 – 12.00-ig            13.00 – 14.00-ig

Péntek:      8.00 -12.00-ig             13.00 – 14.00-ig

  1. Rendezvények:

„ Az év olvasója” és „ A legolvasottabb osztály” verseny, Könyvklub, „Teaház és pogácsaparti”, könyvtárhasználati verseny.

 

„Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármilyen kérdésre megtalálni a választ.” (Adam J. Jackson)

A gimnáziumi állományt főállású könyvtárosként kezeli:

Kovács Attiláné
történelem-könyvtár szakos tanár