Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

2020-2021. tanév főbb eseményei

2020.09.28.   
Gólyatábor

2020.09.01.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2020.09. 18.  18.00 óra
Szülői értekezlet

2020.10.22.
Pályaorientációs nap a gimnazistáknak

Őszi szünet:
2020. október 23-tól 2020. november 1-ig.

Téli szünet:
2020. december 21-től 2021. január 3-ig

2021.02. 02. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2021.02. 03. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2021.02. 10. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

Kisfaludy-napok
2021.03.29-31.

Tavaszi szünet:
2021. április 1-től április 6-ig

2021.04.30.
Utolsó tanítási nap, ballagás a végzős évfolyamon

2021.05.03.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2021.06.11.
Utolsó tanítással töltött munkanap

2021.06.14-23.
Szóbeli érettségi vizsgák

2021.06. 24.
Tanévzáró ünnepség

Iskolai könyvtár

Tájékoztató a tankönyvrendelésről

  Tárgy: Tankönyvrendelés a jövő tanévre   Tisztelt Szülők! Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020/2021. tanév tankönyvrendelésének változásairól. Mint arról Önök is biztosan értesültek már, a kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől...

bővebben

Teaház és pogácsaparti

Egy rendezvény margójára 2018. november 28-án, a „Nyelvi hét” keretében megrendezésre került immár 6. alkalommal a „Teaház és pogácsaparti-könyvklub” az iskolánkban. Utazás Fantáziába volt a témánk címe. A résztvevők száma: 61 fő lett idén (13 csapat). Minden évfolyam...

bővebben

Iskolai könyvtár

  1. Küldetésnyilatkozat

    Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi Albert)
  2. Az iskolai könyvtár feladata, működési rendje

Az iskolai könyvtár a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola szerves része. Tudás és forrásközpont, amely segíti a 4 és 5 osztályos gimnáziumi képzést és a Zeneiskola munkáját is. Tanulóinkat érettségi vizsgára és egyetemi tanulmányok megkezdésére készítjük fel évfolyamonként 2 osztályban. A gyűjtemény szakszerű, folyamatos fejlesztését biztosítani kell: a tanítás és tanulás folyamatának segítését, a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását, amit könyvtár-pedagógiai programunk legfontosabb feladatának tekintünk. A könyvtár-pedagógia az iskola Pedagógiai Programjában és tevékenységében három területen jelenik meg:

  • a tehetséggondozásban, könyvtári rendezvényeken, versenyekre felkészítésben, szakkörben,
  • a könyvtár-pedagógia eszközeivel és módszereivel tartott szaktárgyi órákon, amely órákat szaktanárok tartják, szükség szerint kérik a könyvtáros tanár előkészítő segítségét,
  • a könyvtárhasználati órákon, amelyeket a könyvtáros tanár tart meg.

Dokumentumaink száma 2017. október 6-án 24659 db volt.

3. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

a) A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata
b) A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
c) Tájékoztató szolgálat – olvasószolgálat
d) Önálló ismeretszerzésre, olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés formái: könyv- és könyvtárhasználati órák, szakórák szervezése, tanulmányi versenyekre való felkészítés segítése, könyvklub.
e) Dokumentumok másolása, új ismerethordozók összeállítása (műsor összeállítás)
f) Számítógépes informatikai szolgáltatások: információközvetítés, számítógépes adatbázis létrehozása (Szirén – folyamatban), Interneten keresztül elérhető országos és világméretű katalógusokhoz való hozzáférés biztosítása, dokumentumokhoz való hozzájutás segítése.

A beiratkozott olvasók nyilvántartása füzetben történik. A könyvtárból bármely dokumentumot a könyvtáros tanár tudtával lehet csak kivinni! A kölcsönzési határidő: 3 hét.

  1. A könyvtár   nyitva tartása:

Hétfő:        8.00 – 12.00-ig

Kedd:        8.00 – 12.00-ig            13.00 – 14.00-ig

Szerda:      8.00 – 12.00-ig            13.00 – 14.00-ig

Csütörtök: 8.00 – 12.00-ig

Péntek:      8.00 -12.00-ig

  1. Rendezvények:

„ Az év olvasója” és „ A legolvasottabb osztály” verseny, Könyvklub, „Teaház és pogácsaparti”, könyvtárhasználati verseny.

 

„Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármilyen kérdésre megtalálni a választ.” (Adam J. Jackson)

A gimnáziumi állományt főállású könyvtárosként kezeli:

Kovács Attiláné
történelem-könyvtár szakos tanár