Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

2019-2020. tanév főbb eseményei

2019.08.28.   
Gólyatábor

2019.09.02.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2019.09. 18. 17 óra
Szülői értekezlet

2019.09. 18. 18.30 óra
Szülői szervezeti ülés

Őszi szünet:
2019. október 28-től 2019. november 3-ig.

2019.11. 21.
I. Nyílt nap

2019.11.27.   17.00
Fogadóóra

2019.12. 04.
II. Nyílt nap

2019.12. 07. 17 óra
Szalagavató

Téli szünet:
2019. december 23-tól 2020. január 3-ig

2020.02. 03. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2020.02. 04. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2020.02. 05. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

Tavaszi szünet:
2020. április 09-től 14-ig

2020.05.04.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2020.06.10.
Utolsó tanítással töltött munkanap

2020.06.11-12.
Szóbeli érettségi vizsgák

2020. 06. 20. 10 óra
Végzős osztályok ünnepélyes búcsúztatása
Csak a 12. évfolyamosok részvételével!

Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV Beosztás Szak Egyéni fogadóóra időpontja

Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika  Csütörtök 3. óra

Szalai Edit

intézményvezető-helyettes matematika, kémia  Csütörtök 3. óra

Bácskay László

tanár, kollégiumi nevelő testnevelés, biológia  Péntek 4. óra

Bárány József

tanár informatika, biológia  Kedd 8. óra

Gombási Andrásné

tanár

osztályfőnök (9.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem  Kedd 4. óra

Hampuk Beáta

tanár német nyelv  Hétfő 3. óra

Káliné Szabó Hajnalka

tanár

reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.A)

matematika, számítástechnika,
technika
 Kedd 2. óra

Kardos Lilla

tanár földrajz, történelem  Kedd 5. óra

Kovács Attiláné

könyvtáros/tanár

osztályfőnök (12.A)

történelem, könyvtár  Kedd 1. óra

Kunoss Szabolcs

tanár testnevelés, gyógytestnevelés  Péntek 2. óra

Látó Marcell

tanár

idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.C)

angol nyelv  Péntek 3. óra

Nagy Anna

tanár angol és német nyelv Kedd 3. óra

Nagy Balázs

tanár fizika  Hétfő 3. óra

Nagy Emília

tanár

osztályfőnök (9.Ny)

angol nyelv  Kedd 4. óra

Némethné Tóth Mónika

tanár

osztályfőnök (11.C)

 

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom  Kedd 3. óra
Paukovics László tanár ének-zene, szolfézs  Csütörtök 1. óra

Pintér Zoltán

tanár

osztályfőnök (12.C)

angol nyelv  Kedd 3. óra

Sohár Márta

tanár

osztályfőnök (9.C)

német nyelv  Szerda 3. óra

Soós Eszter

kollégiumi nevelő szociálpedagógia  Hétfő 13:30

Szili Zoltán

tanár

osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (11.A)

média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus  Hétfő 2. óra

Tobakné Bella Mária

tanár testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

 Hétfő 4. óra

Vitai Péter

kollégiumi munkaközösség-vezető német nyelv, földrajz  Hétfő 6. óra

Walter Katalin

tanár

humán-munkaközösség-vezető,

magyar nyelv és irodalom, történelem Kedd 13:30

 


Óraadó/Áttanító

Czeiner Éva – biológia
Halász Mária –  etika
Horváth Stefánia- vizuális kultúra
Nagy Emília Bernadett – angol és német nyelv
Orbán-Véghelyi Tünde – kémia
Tóth Viktória – angol nyelv
Török István – informatika

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár
Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda
Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető
Benczik András

 

Technikai személyzet

 Irodai adminisztrátor
Dömötör Tímea

Portás
Horváth  Csaba

Karbantartó
Mustos Dezső

Takarítók
Horváth Csabáné
Kálmán Szilvia
Kulcsár Annamária
Szigeti Lászlóné