Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

2020-2021. tanév főbb eseményei

2020.09.28.   
Gólyatábor

2020.09.01.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2020.09. 18.  18.00 óra
Szülői értekezlet

2020.10.22.
Pályaorientációs nap a gimnazistáknak

Őszi szünet:
2020. október 23-tól 2020. november 1-ig.

Téli szünet:
2020. december 21-től 2021. január 3-ig

2021.02. 02. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2021.02. 03. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2021.02. 10. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

Kisfaludy-napok
2021.03.29-31.

Tavaszi szünet:
2021. április 1-től április 6-ig

2021.04.30.
Utolsó tanítási nap, ballagás a végzős évfolyamon

2021.05.03.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2021.06.11.
Utolsó tanítással töltött munkanap

2021.06.14-23.
Szóbeli érettségi vizsgák

2021.06. 24.
Tanévzáró ünnepség

Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV Beosztás Szak Fogadóóra 

Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika Hétfő 3. óra

Szalai Edit

intézményvezető-helyettes matematika, kémia Csütörtök 2. óra

Bácskay László

tanár

kollégiumi nevelő

testnevelés, biológia Kedd 7. óra

Bárány József

tanár informatika, biológia Péntek 8. óra után 16:00-ig

Czuth Éva

tanár informatika, digitális kultúra Kedd 4. óra

Gombási Andrásné

tanár

osztályfőnök (10.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem Csütörtök 3. óra

Káliné Szabó Hajnalka

tanár

reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (11.A)

matematika, számítástechnika,
technika
Csütörtök 6. óra

Kardos Lilla

tanár földrajz, történelem Hétfő 4. óra

Kovács Attiláné

könyvtáros/tanár történelem, könyvtár Szerda 1. óra

Kunoss Szabolcs

tanár testnevelés, gyógytestnevelés Péntek 3. óra

Ladányi Edit

tanár német nyelv Szerda 3. óra

Látó Marcell

tanár

idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (11.C)

angol nyelv Csütörtök 3. óra

Nagy Balázs

tanár fizika Hétfő 4. óra

Nagy Emília

tanár

osztályfőnök (9.C)

angol nyelv Szerda 5. óra

Némethné Tóth Mónika

tanár

osztályfőnök (12.C)

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom Kedd 3. óra

Paukovics László

tanár ének-zene, szolfézs Csütörtök 7. óra

Pintér Zoltán

tanár

osztályfőnök (9.Ny)

angol nyelv Szerda 3. óra

Sebestyén Gábor

tanár

kollégiumi nevelő

testnevelés

Sohár Márta

tanár

osztályfőnök (10.C)

német nyelv Szerda 3. óra

Soós Eszter

kollégiumi munkaközösség-vezető szociálpedagógia Kedd 13:30-14:30

Szili Zoltán

tanár

osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (12.A)

média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus Szerda 3. óra

Tánczos Marina

tanár angol nyelv Hétfő 6. óra

Tobakné Bella Mária

tanár testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Hétfő 2. óra

Walter Katalin

tanár

humán-munkaközösség-vezető,

magyar nyelv és irodalom, történelem Hétfő 4. óra

 

Óraadók, áttanítók:

Ambrus Orsolya – angol nyelv
Balogh Ferencné – kémia
Halász Mária – emberismeret és etika
Horváth Stefánia – művészetek
Nagy Krisztina – matematika
Némethné Tóth Viktória – angol nyelv, történelem

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár
Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda
Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető
Benczik András

 

Technikai személyzet

 Irodai adminisztrátor
Dömötör Tímea

Portás
Horváth  Csaba

Karbantartó
Bártfai Tamás

Takarítók
Horváth Csabáné
Kálmán Szilvia
Kulcsár Annamária
Szigeti Lászlóné