Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

2019-2020. tanév főbb eseményei

2019.08.28.   
Gólyatábor

2019.09.02.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2019.09. 18. 17 óra
Szülői értekezlet

2019.09. 18. 18.30 óra
Szülői szervezeti ülés

Őszi szünet:
2019. október 28-től 2019. november 3-ig.

2019.11. 21.
I. Nyílt nap

2019.11.27.   17.00
Fogadóóra

2019.12. 04.
II. Nyílt nap

2019.12. 07. 17 óra
Szalagavató

Téli szünet:
2019. december 23-tól 2020. január 3-ig

2020.02. 03. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2020.02. 04. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2020.02. 05. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

2020.03.25.  17.00
Fogadóóra

Tavaszi szünet:
2020. április 09-től 14-ig

2020.04.30. 16 óra
Ballagás

2020.05.04.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2020.06.12.
Utolsó tanítási nap

2020.06.15.
Szóbeli érettségi vizsgák kezdete

2020. 06. 19. 8 óra
Tanévzáró ünnepség

Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV

Beosztás Szak

Egyéni fogadóóra időpontja


Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika  Csütörtök 3. óra

Szalai Edit
intézményvezető-helyettes matematika, kémia  Csütörtök 3. óra

Bácskay László
tanár, kollégiumi nevelő testnevelés, biológia  Péntek 4. óra

Bárány József
tanár informatika, biológia  Kedd 8. óra

Fekete László
tanár angol és német nyelv  Kedd 2. óra

Gombási Andrásné
tanár

osztályfőnök (9.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem  Kedd 4. óra

Hampuk Beáta
tanár német nyelv  Hétfő 3. óra

Káliné Szabó Hajnalka
tanár

reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.A)

matematika, számítástechnika,
technika
 Kedd 2. óra

Kardos Lilla
tanár földrajz, történelem  Kedd 5. óra

Kovács Attiláné
könyvtáros/tanár

osztályfőnök (12.A)

történelem, könyvtár  Kedd 1. óra

Kunoss Szabolcs
tanár testnevelés, gyógytestnevelés  Péntek 2. óra

Látó Marcell
tanár

idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.C)

angol nyelv  Péntek 3. óra

Nagy Anna
tanár angol és német nyelv Kedd 3. óra

Nagy Balázs
tanár fizika  Hétfő 3. óra

Nagy Emília
tanár

osztályfőnök (9.Ny)

angol nyelv  Kedd 4. óra

Némethné Tóth Mónika
tanár

osztályfőnök (11.C)

 

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom  Kedd 3. óra

Paukovics László
tanár ének-zene, szolfézs  Csütörtök 1. óra

Pintér Zoltán
tanár

osztályfőnök (12.C)

angol nyelv  Kedd 3. óra

Sohár Márta
tanár

osztályfőnök (9.C)

német nyelv  Szerda 3. óra

Soós Eszter
kollégiumi nevelő szociálpedagógia  Hétfő 13:30

Szili Zoltán
tanár

osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (11.A)

média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus  Hétfő 2. óra

Tobakné Bella Mária
tanár testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

 Hétfő 4. óra
Udvarhelyi Gergely Zoltán tanár angol nyelv  Kedd 2. óra

Vitai Péter
kollégiumi munkaközösség-vezető német nyelv, földrajz  Hétfő 6. óra

Walter Katalin
tanár

humán-munkaközösség-vezető,

magyar nyelv és irodalom, történelem

Kedd 13:30

 

Óraadó/Áttanító
Czeiner Éva – biológia
Halász Mária –  etika
Horváth Stefánia- vizuális kultúra
Orbán-Véghelyi Tünde – kémia
Török István – informatika

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár
Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda
Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető
Benczik András

 

Technikai személyzet

 Irodai adminisztrátor
Dömötör Tímea

Portás
Horváth  Csaba

Karbantartó
Mustos Dezső

Takarítók
Horváth Csabáné
Kálmán Szilvia
Kulcsár Annamária
Szigeti Lászlóné