Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

2018-2019. tanév főbb eseményei

2018.08.30.   
Gólyatábor

2018.09.03.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2018. 09. 19. 17 óra
Szülői értekezlet

2018. 09. 19. 18 óra
Szülői szervezeti ülés

Őszi szünet:
2018. október 29-től 2018. november 2-ig.

2018. 11. 28.
I. Nyílt nap

2018.11.28.   17.00
Fogadóóra

2018. 12. 05.
II. Nyílt nap

2018. 12. 14. 17 óra
Szalagavató

Téli szünet:
2018. december 24-től 2019. január 2-ig

2019. 02. 04. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2019. 02. 05. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2019. 02. 06. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

2019.04.03.  17.00
Fogadóóra

Tavaszi szünet:
2019. április 18-tól 2019. április 23-ig

2019. 05. 03. 16 óra
Ballagás

2019.05.06.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2019.06.14.
Utolsó tanítási nap

2019.06.17.
Szóbeli érettségik kezdete

2019. 06. 27. 8 óra
Tanévzáró ünnepség

Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV Beosztás Szak Egyéni fogadóóra időpontja
Szeidlné Lakos Éva intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika
Szalai Edit intézményvezető-helyettes matematika, kémia
Bácskay László tanár, kollégiumi nevelő testnevelés, biológia
Bárány József osztályfőnök (12.A) informatika, biológia
Belák Erika tanár

osztályfőnök (12.C)

német nyelv
Gombási Andrásné tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Halász Mária tanár (áttanító) emberismeret és etika
Hampuk Beáta tanár német nyelv
Káliné Szabó Hajnalka reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (9.A)

matematika, számítástechnika,
technika
Kardos Lilla tanár földrajz, történelem
Kovács Attiláné könyvtáros/tanár történelem, könyvtár
Kunoss Szabolcs tanár testnevelés, gyógytestnevelés
Látó Marcell idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (9.C)

angol nyelv
Nagy Balázs tanár fizika
Nagy Emília tanár angol nyelv
Némethné Tóth Mónika osztályfőnök (10.C)

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom
Paukovics László tanár ének-zene, szolfézs
Pintér Zoltán osztályfőnök (11.C) angol nyelv
Simon Diána osztályfőnök (11.A) informatika, kémia
Sohár Márta tanár

osztályfőnök (9.NY)

német nyelv
Soós Eszter kollégiumi nevelő szociálpedagógia
Szili Zoltán osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.A)

média, dráma, Utazás és turizmus
Tobakné Bella Mária tanár testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Udvarhelyi Gergely Zoltán tanár angol nyelv
Vitai Péter kollégiumi munkaközösség-vezető német nyelv, földrajz
Walter Katalin humán-munkaközösség-vezető,

 

 

magyar nyelv és irodalom, történelem

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár 

Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda

 Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető

Benczik András

 

Technikai személyzet

 Irodai adminisztrátor

Dömötör Tímea

Portás

Horváth  Csaba

Karbantartó

Horváth József

Takarítók

Horváth Csabáné

Kálmán Szilvia

Kulcsár Annamária

Szigeti Lászlóné