Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

2019-2020. tanév főbb eseményei

2019.08.28.   
Gólyatábor

2019.09.02.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

2019.09. 18. 17 óra
Szülői értekezlet

2019.09. 18. 18.30 óra
Szülői szervezeti ülés

Őszi szünet:
2019. október 28-től 2019. november 3-ig.

2019.11. 21.
I. Nyílt nap

2019.11.27.   17.00
Fogadóóra

2019.12. 04.
II. Nyílt nap

2019.12. 07. 17 óra
Szalagavató

Téli szünet:
2019. december 23-tól 2020. január 3-ig

2020.02. 03. 17 óra
Szülői értekezlet 12.A

2020.02. 04. 17 óra
Szülői értekezlet 12.C

2020.02. 05. 17 óra
Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak

2020.03.25.  17.00
Fogadóóra

Tavaszi szünet:
2020. április 09-től 14-ig

2020.04.30. 16 óra
Ballagás

2020.05.04.
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2020.06.12.
Utolsó tanítási nap

2020.06.15.
Szóbeli érettségi vizsgák kezdete

2020. 06. 19. 8 óra
Tanévzáró ünnepség

Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV Beosztás Szak Egyéni fogadóóra időpontja
Szeidlné Lakos Éva intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika
Szalai Edit intézményvezető-helyettes matematika, kémia
Bácskay László tanár, kollégiumi nevelő testnevelés, biológia
Bárány József tanár informatika, biológia
Belák Erika tanár német nyelv
Gombási Andrásné tanár

osztályfőnök (9.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem
Halász Mária tanár (áttanító) emberismeret és etika
Hampuk Beáta tanár német nyelv
Káliné Szabó Hajnalka tanár

reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.A)

matematika, számítástechnika,
technika
Kardos Lilla tanár földrajz, történelem
Kovács Attiláné könyvtáros/tanár

osztályfőnök (12.A)

történelem, könyvtár
Kunoss Szabolcs tanár testnevelés, gyógytestnevelés
Látó Marcell tanár

idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (10.C)

angol nyelv
Nagy Balázs tanár fizika
Nagy Emília tanár

osztályfőnök (9.Ny)

angol nyelv
Némethné Tóth Mónika tanár

osztályfőnök (11.C)

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom
Paukovics László tanár ének-zene, szolfézs
Pintér Zoltán tanár

osztályfőnök (12.C)

angol nyelv
Simon Diána tanár informatika, kémia
Sohár Márta tanár

osztályfőnök (9.C)

német nyelv
Soós Eszter kollégiumi nevelő szociálpedagógia
Szili Zoltán tanár

osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (11.A)

média, dráma, Utazás és turizmus
Tobakné Bella Mária tanár testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Udvarhelyi Gergely Zoltán tanár angol nyelv
Vitai Péter kollégiumi munkaközösség-vezető német nyelv, földrajz
Walter Katalin tanár

humán-munkaközösség-vezető,

magyar nyelv és irodalom, történelem

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár 

Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda

 Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető

Benczik András

 

Technikai személyzet

 Irodai adminisztrátor

Dömötör Tímea

Portás

Horváth  Csaba

Karbantartó

Mustos Dezső

Takarítók

Horváth Csabáné

Kálmán Szilvia

Kulcsár Annamária

Szigeti Lászlóné