TÁJÉKOZTATÁS
ZENEISKOLAI TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJKEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

 

 1. A Balatonfüredi Tankerületi Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata alapján a tanulók szülői kérelem alapján térítési díj- és tandíjkedvezményben részesülhetnek a következő esetekben:
 1. § (1) A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
  a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj l0%-a,
  b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a 6-7. §-ban meghatározott díj 20%-a,
  c) 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 30%-a,
  d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 40%-a,
  e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 50%-a,
  f) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 60%-a,
  g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 70%-a,
  h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 80%-a,
  i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 6-7. §-ban meghatározott díj 90%-a

 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §      28.500.-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtását követő 10 napon belül napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. 

 

 1. A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről szóló 16. § (3) alapján 

„…Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére.”

A kérelmek mellé kötelező csatolni jövedelemigazolásokat, a hátrányos helyzetű tanulók esetében a hatósági határozatot, illetve az érvényes orvosi szakvéleményt.

A díjkedvezmény vagy az ingyenes alapfokú művészetoktatásban való részvételi szándék iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formában, egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

 

A kérelmek és az igazolások beadási határideje:
2020. szeptember 25. péntek

 

A térítési- és tandíj befizetés időpontja:
2020. október 5-6-7. /hétfő, kedd, szerda/ 8-17 óráig

2020. október 8-9. /csütörtök, péntek/ 8-18 óráig

 

Sümeg. 2020. augusztus 31.

Szeidlné Lakos Éva
intézményvezető