Balatonfüredi Tankerületi Központ

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola székhelye és telephelye 

zongoratanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű. Várhatóan 2023. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongoratanítás, korrepetíció, kamarazene tanítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, zongoratanár,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önléletrajz

•         motivációs levél

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         adatkezelési nyilatkozat

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monostori István intézményvezető helyettes nyújt, a +36-30/699-696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Monostori István intézményvezető helyettes részére a zeneiskola@kisfaludy.hu E-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 27.