Balatonfüredi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI

informatika – biológia, kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kisfaludy Sándor Gimnázium, 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika és/vagy biológia vagy kémia szakos tanári feladatok ellátása. A gimnázium napi feladatainak ellátásában aktív közreműködés, adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, informatika és/vagy biológia vagy kémia,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Adatkezelési nyilatkozat

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 17-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeidlné Lakos Éva intézményvezető nyújt, a 87/550-010 –os és a 30/216-8978 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00186-20/2020 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-biológia, kémia szakos tanár.

•         Elektronikus úton Szeidlné Lakos Éva intézményvezető részére a gimnazium@kisfaludy.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 13.