Balatonfüredi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI

Fuvola szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítés idejére, előreláthatólag 2021.07.12 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fuvola órák megtartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, fuvola szak,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Magyar állampolgárság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Adatkezelési nyilatkozat

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monostori István nyújt, a 06-87/550-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00204-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Fuvola szakos tanár.

•         Elektronikus úton Monostori István részére a gimnazium@kisfaludy.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Monostori István, Veszprém megye, 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmények nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.