Tisztelt Szülők!

 

ÚJ FUNKCIÓ A KRÉTA FELÜLETÉN:

A KRÉTA rendszerben 2019. március 1. naptól lehetőség van az elektronikus.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége a szülők, gondviselők mindennapos iskolával kapcsolatos ügyintézését segíti oly módon, hogy az eddig papír alapon benyújtott dokumentumokat elektronikus formában is elküldhetik iskolánkba.

 

BELÉPÉS:

A KRÉTA rendszerben a szülő a szülői/gondviselői felhasználónévvel a már megszokott módon belépve látható a felső menüsorban az e-Ügyintézés ikon, amelyre kattintva lehet az ügyek intézését elkezdeni.

 

Tájékoztató füzet az ügyek elektronikus intézésének módjáról az alábbi linken található meg:

http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf

 

  1. március 01-jével az alábbi folyamatok használatának bevezetésére kerül sor:

 

1)      Kiiratkozás a köznevelésből;

2)      Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból;

3)      Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése;

4)      Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése;

5)      Vendégtanulói jogviszony bejelentése;

6)      Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása;

7)      Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása;

8)      Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása;

9)      Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői igazolás benyújtása;

10)  Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása;

11)  Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése;

12)  Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS TALÁLHATÓ:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533